Dětské pořady

Nabízíme kvalitní dětské pořady pro základní a mateřské školy, mateřská centra, k oslavám Dne dětí, k ukončení školního roku, pro městské a obecní slavnosti a dětské oslavy všeho druhu. Programy jsou sestaveny z několika možných variant a lze ho kombinovat, dle Vašich představ a finančních možností:

 

NABÍDKA: 

bubbleshow - s textem

Jakub Koutský - s textemCircus s textem

 

Indiánský karneval-s textemKouzelná Školkarej čarodějnoc - s textemnámoř. karnevalAhoj prázdniny - s textem

cukrová vata - s textemHurá prázdniny - s textem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky:

Ivana Stebilová

Umělecká agentura Gardes

Tel.: +420 723 523 301, +420 723 523 297

e mail: igardes@centrum.cz

www.gardes.cz