facebook_logo_icons

Mgr. MICHAL KROUŽIL

přednáška a beseda – protidrogové aktivity 

 

Jedná se o přednášku odborníka, který má mnohaletou zkušenost z Národní protidrogové centrály týmu pana Komorouse a má s touto problematikou letité zkušenosti přímo z terénu. Svou činnost zacílil především do oblasti drog, které v současnosti patří mezi jedny z  nejefektivnějších  nástrojů  likvidace člověka, a to jak po jeho fyzické, tak i duševní    a duchovní stránce.  OSN odhaduje, že drogy zneužívá více než 200 milionů lidí. Nejvíce narkomanů je přitom do věku 30 let. Jak konstatuje Výroční zpráva Národního monitorovacího střediska České republiky za rok 2007, je prevalence zkušeností s drogami 35% u žáků posledního ročníku základních škol a 45% u studentů prvních ročníků středních škol. Odhadovaný počet problémových uživatelů stoupl na 30,9 tisíc. Nejvyšší prevalence zkušeností s nelegálními drogami byla zaznamenána v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let – 53,8%! .

Přednášky seznamují jak se zachovat při kontaktu s drogou, nebo jinou omamnou látkou. 
Odborníci na tuto problematiku seznamují jaké jsou nejčastější problémy s užíváním drog a hlavně pak s možnostmi při jejich řešení. Droga, ať už jakákoliv, může člověku zhoršit, či úplně změnit cestu jeho životem. Převážně jen z nevědomosti o následcích, o rizicích a dalších negativních stránkách mladý člověk často sáhne  po droze, která se dnes dá bohužel sehnat skoro na každém rohu

Mgr. Michal KROUŽIL přednáší jak pro děti, rodiče, tak i pro lektory jako samostatnou skupinu.

 

Délka interaktivní přednášky včetně besedy 90 minut + individuální konzultace. 

Cena dle typu přednášky + doprava z Poděbrad, nebo z Prahy 

Objednávky: 

Bc. Stanislav Stebila

Lektor prevence

Umělecká agentura Gardes

Tel.: +420 723 523 301, +420 723 523 297

e mail: igardes@centrum.cz

www.gardes.cz