facebook_logo_icons

Přednášková činnost, výchovné a vzdělávací programy, prevence sociálně patologických jevů

.
S přednáškovou činností v rámci prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže pracujeme již od roku 1998.
Spolupracujeme s řadou známých a uznávaných osobností ve svých oborech.
Téma přednášek VŽDY přizpůsobíme skladbě posluchačů.

 

Přednášková činnost v rámci prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže:

SEXUÁLNÍ A REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ přednáška a beseda s MUDr. Radimem UZLEM, CSc.  – zde

PROTIDROGOVÉ AKTIVITY A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY přednáška a beseda s Mgr. Michalem KROUŽILEM  – zde

ISLÁMSKÉ ORGANIZACE, SEBEVRAŽEDNÝ TERORISMUS, KULT MUČEDNÍKA – seminář a beseda s Mgr. Tomášem RADĚJEM, PhD.  – zde

NÁSILÍ VE SPOLEČNOSTI, ŠIKANA A JEJÍ ŘEŠENÍ V PRAXI – přednáška a beseda s PhDr. Sávou ARABADŽIEVEM  – zde

Z DROGOVÉHO DNA A VĚZENÍ, STUDENTEM LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY beseda s Martinem MIKULSKÝM, případně také s jeho pedagogem z vězení spisovatelkou  PhDr.Marií FORMÁČKOVOU – zde

.

Objednávky: 

Lektor prevence SPJ

Bc. Stanislav Stebila

Umělecká agentura Gardes

tel.:+420723523297

e mail: igardes@centrum.cz