ŠKOLA KOUZEL
JIŘÍHO HADAŠE

facebook_logo_icons

Mluvený program, ve kterém se děti ocitnou ve škole kouzel a naučí se jednoduchá kouzla s hůlkou, provázky, kartami a dalšími kouzelnickými pomůckami. Ke svým kouzlům si Jiří Hadaš vybírá děti za své asistenty a společně všichni čarují.Po skončení vystoupení všechny děti získají zdarma dáreček od našich partnerů Kouzelného karnevalu nebo časopisů Sluníčko a Mateřídouška. Součástí programu pro děti je ukázka balonkové show Balloon Twisting!

Toto vystoupení je velmi vhodné pro jakékoli dětské akce (karnevaly, Dny dětí apod.). Po dohodě s pořadateli může Jiří Hadaš akci také moderovat a doplnit různými soutěžemi.

Délka pořadu: dle dohody (min. 20 minut, 30 minut, 40 minut nebo 2x 20 minut, max. 60 minut). Cena programu pro školky s výraznou slevou + doprava z Uherského Hradiště 8,-Kč/km

.

Objednávky: 

Ivana Stebilová

Umělecká agentura Gardes

Tel.: +420 723 523 301, +420 723 523 297

e mail: igardes@centrum.cz

www.gardes.cz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.