MUDr. Radim Uzel, CSc. – Lékař a sexuolog

facebook_logo_icons

MUDr. Radim Uzel, CSc.

Gynekolog, sexuolog a popularizátor sexuologie, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vysokoškolský pedagog

MUDr. Radim Uzel

 

Záznam pořadu Tobogan Čro. Dvojka – Umělci na cestách, aneb Sejdeme se s Cibulkou z 19.1.2019 – zde

 

Promoval v roce 1963 na lékařské fakultě v Brně.

Po celou dobu své odborné praxe se věnoval reprodukční medicíně, poruchám plodnosti, plánovanému rodičovství a problematice antikoncepce. V rámci specializace v lékařské sexuologii se profiloval především jako odborník na sexuální výchovu. Je autorem mnoha článků v tisku, rozhovorů a publicistických relací v rozhlase a v televizi. Je místopředsedou Obce českých spisovatelů.
Každoročně absolvuje desítky přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy pro odbornou i laickou veřejnost. Jeho vystoupení i písemné projevy vynikají srozumitelností a humorným nadhledem.
Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a v USA. Je čestným členem České gynekologicko-porodnické společnosti, České a Slovenské sexuologické lékařské společnosti, odborným garantem Národního registru reprodukčního zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR, čestným předsedou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, externím učitelem Univerzity Hradec Králové.

.

Beseda na téma:

Sex na všech kontinentech -cestopisné přednášky sexuologa Radima Uzla 

Vyprávění známého sexuologa Radima Uzla vychází z jeho knihy Cesty za romantikou a erotikou. V ní popsal své putování po afrických zemích, Austrálii, Číně a Chile.

„Do Afriky jsem jel za odměnu jako výherce celosvětové soutěže o nejlepší rozhlasový pořad v rámci sexuální výchovy. Kromě fantastického safari jsme se 

img_397331_orig

podíleli na aktivitách afrického svazu propagujícího plánované rodičovství a antikoncepci. V Austrálii jsem se zúčastnil rovněž celosvětové odborné konference o potratech. Čínu jsem si vybral jako zajímavou zemi uplatňující již po léta takzvanou politiku jednoho dítěte. Je to jediná cesta, kterou jsem podnikl i se svou manželkou. V Chile jsem byl na obrovském celosvětovém setkání gynekologů a porodníků,“ popisuje Radim Uzel v předmluvě své knihy. Na cestách si pečlivě dělal poznámky a pořídil zajímavé fotografie. Proto ho přátelé přesvědčili, aby si své zážitky nenechával jen pro sebe.

 

Přednášky:

Plánované rodičovství, úloha sexuality v rozmnožování, antikoncepce, nechtěná těhotenství mladistvých, prevence potratů, prevence sexuálně přenosných chorob včetně HIV/AIDS, zodpovědnost při navazování sexuálních kontaktů, prevence sexuální trestné činnosti především násilných trestných činů a zneužívání dětí a mladistvých.

Přednáška zábavnou formou prezentuje problematiku sexuální výchovy. Její obsah je možné event. specifikovat podle složení posluchačů.

 

Přednáška s besedou je doplněná interaktivní formou zodpovězení anonymních písemných dotazů.

Délka přednášky a besedy 90 minut + individuální konzultace

Cena dle typu přednášky

 

Objednávky: 

Bc. Stanislav Stebila

Lektor prevence

Umělecká agentura Gardes

Tel.: +420 723 523 301, +420 723 523 297

e mail: igardes@centrum.cz

www.gardes.cz